Saturday, June 21, 2014

Liwanag


Liwanag ng araw sa aki'y sumisilaw
Tila minamasdan ako't tinutuklaw
Nagbabadyang init, sa balat ko'y kay sakit
Hindi ko nakinita na ako pala'y iniipit
"Aray ko," sambit ko habang unti-unting tinutusok
Puso ko pala ang masakit, ang akala'y gawa ito sa yantok
Hangin na bumubulusok ay kay lupit din
Nakakabulag-mata, mala-buhangin na salamin
O liwanag, huwag mo akong saktan
Ilantad mo naman ang kasagutan 
Sakit bang nararanasan ay may pahahantungan?
Nakatalaga ba ito sa palad ko't pinagdadaanan?
Ayokong malugmok at malunod sa kalungkutan
Naniniwala akong ito'y malalampasan
Liwanag ng araw sa aki'y sumisilaw
Aakayin mo ako sa kalangitang bughaw

No comments:

Post a Comment